El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona és una corporació de dret públic que exerceix una acció de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en diferents entorns: econòmic; emocional i ètic.

Com a entitat té una relació estreta amb diferents organismes de l'Administració, també forma part d'un Consell de Col·legis d'Agents Comercials a nivell autonòmic (www.consellcat.org), a nivell estatal (Consejo General: www.cgac.es) i a nivell europeu (IUCAB: www.iucab.com). A més, pertany a l'Associació de Col·legis Professionals de Catalunya (Intercol·legial: www.intercolegial.cat).

Cal tenir en consideració que és membre d'altres entitats destacades com Fira de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona.

El compromís i la comunicació es manté amb els principals grups d'interès del Col·legi:

Vessant econòmica

 • Presentació anual de la Memòria d'Activitats COACB amb el corresponent Estat de Comptes.
 • Honestedat i transparència vers els col·legiats/ des: celebració de dues Assemblees anuals, una per aprovar el Balanç i Liquidació del Pressupost de l'any anterior i l'altra per aprovar el Pressupost de l'any proper.
 • Aportacions econòmiques anuals a entitats que contribueixen a crear una societat més justa i igualitària. Durant el 2023, el Col·legi ha col·laborat amb:
  • Fundació Gran Teatre del Liceu: Aportació de 9.000 €
  • Fundació Ignasi de Gispert: Aportació de 522 €
  • La Casa del Aire: Aportació de 1.000 €
  • Joves Empresaris: Aportació de 1.000 €
  • Cruz Roja: Aportació de 361 €
  • Hermanitas de los pobres: Aportació de 150 €
  • Federació d'Associacions de Gent gran de Catalunya (FATEC): Aportació de 65 €
  • Sant Joan de Déu: Aportació de 5.000 €


Vessant emocional

 • Comunicació bidireccional entre directius i treballadors: reunions setmanals. Feedback i implicació.
 • Pla de formació bonificada per als treballadors que la sol·licitin.
 • Pla d'acollida per a les noves incorporacions al personal COACB.
 • Curs Prevenció Riscos Laborals: ergonomia en el lloc de feina.


Vessant ètica

 • Amb la societat/ col·legiats:
  • Adhesió a les línies d'actuació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, amb la creació d'un Pla d'Acció del COACB.
  • Elaboració i adhesió al Decàleg per l'equitat de gènere en l'àmbit dels Col·legis Professionals.
  • Creació i implementació del Canal Ètic COACB i Compliance.
  • Venda de Loteria de del Sorteig d'Or de la Creu Roja.
  • Contribució econòmica a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu.
  • Donació de pantalles d'ordinadors, PC's, teclats i ratolins a entitats d'acció social.
 • Amb el medi ambient:
  • Formant part de l'entitat Barcelona + sostenible, de l'Ajuntament de Barcelona.
  • Gestió de residus generats a les oficines COACB per al seu posterior reciclatge de: paper/cartró;/plàstic/vidre/rebuig.
  • Instal·lació d'una àrea de consignes electròniques per aparcar patinets i bicis plegables, a la planta 0 de l'Edifici COACB.
  • Instal·lació de finestres al replà de cada planta de l'Edifici COACB per facilitar la renovació de l'aire de l'interior.


Conclusions

El COACB actua d'un mode responsable instrinsecament, amb els treballadors, amb els col·legiats i col·legiades i amb la societat. Les polítiques internes contribueixen al progrés de la societat i el respecte amb el medi ambient.

El compromís amb la professió, la transparència i la vocació de servei creen el valor afegit de pertànyer al col·lectiu d'agents comercials col·legiats i col·legiades.