El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, creada l'any 1926 i emparada per la Llei de Col·legis Professionals. Amb la seva àmplia trajectòria s'ha consolidat com a referent de la professió comercial a Catalunya.

  • Missió: Representar la professió comercial i protegir els interessos dels col·legiats, així com adequar la professió a les necessitats de la societat i ser-hi present en la creació de la normativa que afecti l'agent comercial i el comerç actual.
  • Visió: Regularitzar la professió i posar en contacte empreses i comercials col·legiats, altament qualificats i titulats, que actuen amb rigor i sota un codi deontològic.
  • Valors: Compromís amb la professió, transparència i vocació de servei amb els milers de col·legiats que confien en l'entitat.

L'àmbit del COACB és el de Barcelona i província (a excepció de Terrassa i Sabadell).

La Junta de Govern

El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona està format per:

  • Junta General: l'òrgan màxim i el formen tots els col·legiats en actiu que, amb la seva participació, decideixen les línies estratègiques del Col·legi.
  • Junta de Govern: organisme encarregat d'executar i gestionar els acords que es prenen a la Junta General. La Junta de Govern està formada per 10 membres amb una durada de quatre anys.

COACB en altres oganismes

El Col·legi de Barcelona està integrat en el Consell de Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya, entitat que agrupa els 10 Col·legis d'Agents Comercials a Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa i Valls.