MARKETPLACES: Afectació sobre el model comercial i actual i de futur als sectors professionals


La gestió actual dels marketplaces posa en risc el model comercial català

  • Un 57% dels agents comercials confirma que la seva activitat comercial s’està veient afectada per marketplaces.
  • Dels agents comercials que han vist afectades les seves vendes, un 55% assegura que li ha afectat entre un 10% i un 30%, i un 20% afirma que ho ha fet més d’un 30%.
  • Els sectors més afectats són el Tèxtil i Articles per a la llar i oci.

La gestió dels marketplaces està tenint una evolució i practiques per part d’empreses i fabricants que està posant en risc el model comercial de proximitat, segons es desprèn de l’estudi realitzat aquest 2022 pel COACB, en el que el 57% dels col·legiats i col·legiades assegura que l’obertura d’algun canal de marketplace en el seu sector ha afectat les seves vendes. Així, els sectors que més s’han vist afectats han estat el Tèxtil i Articles per a la llar i oci.

Als darrers anys, el model comercial català ha viscut un canvi de tendència provocat per la irrupció d’aquest tipus de plataformes de venda online, en detriment dels comerços tradicionals. Aquesta situació es va accelerar amb l’arribada de la pandèmia de COVID-19, quan el confinament domiciliari va obligar a moltes persones a canviar els seus hàbits de compra.

En aquest context, el COACB ha realitzat l’estudi “Afectació sobre el modelo comercial y actual y de futur als sectors professionals” amb l’objectiu de conèixer de primera mà l’afectació que ha tingut la proliferació d’aquest tipus de plataformes en el model comercial català i per als agents comercials.

De les persones enquestades que han vist afectades les vendes, un 24% confirma que l'obertura d'algun marketplace al seu sector l'ha afectat, o reduït, les vendes en menys d'un 10%, un 55% apunta que entre un 10% i un 30% i el 20% afirma que ho ha fet més del 30%. D'aquests, els sectors més afectats han estat el Tèxtil i l'Alimentació i les Begudes.

Per tant, un 75% ja està notant una afectació directa significativa en les seves vendes.

Model de comerç actual

La gestió actual dels marketplaces està ocasionant que el model de comerç es desvirtuï de tal manera que hi ha fàbriques que obren una botiga en línia on venen els seus productes al consumidor final a un preu més baix que el mateix comerç. Aquest model no és viable ja que, a més de prescindir dels agents intermediaris (comercialització/distribució), comerç i fàbrica passen a ser competidors directes, sent insostenible per al petit comerç ja que no pot competir amb preus de fàbrica.

Davant d'aquesta situació, i per continuar mantenint el model comercial actual convivint amb els marketplaces, el comerç hauria de poder vendre els seus productes al marketplace a cost menor, tenint en compte reducció de costos físics.

L'evolució dels marketplaces està generant una potencial i futura canibalització al sector en permetre que tant fàbrica com comerç venguin els mateixos productes en línia però a preus totalment diferents a causa dels marges de cadascun; cal crear un marc normatiu que empari el petit comerç i els professionals de la venda davant aquest nou escenari que en pocs anys arribarà a ser insostenible”, destaca Ricard Penas, president del COACB.

Model de comerç en risc

Un 48% de les persones enquestades consideren que el model comercial actual està en risc. Així mateix, un 62% de les persones que han respost l'enquesta del COACB considera que aquesta situació que va en contra el model comercial pot afectar o continuarà afectant el seu sector i la seva activitat els propers anys.

En aquesta línia, un 77% de les persones enquestades consideren que l'Administració pública ha de posar mesures específiques per preservar el model comercial català i, d'aquestes, un 77,9% afirma que l'Administració pública ha d'actuar de manera urgent o molt urgent revertir aquesta situació. Algunes de les mesures que els/les agents comercials proposen són: “Donar suport i ajudar econòmicament i legalment als comerços i als/les comerciants”, “Donar visibilitat al comerç tradicional”, “Posar barreres regulatòries per competir en igualtat de condicions” , o “Establir molt bé els límits a les promocions”, entre d'altres.

Perfil de les persones enquestades

La majoria (82%) de les persones enquestades per a l'estudi “Afectació sobre el model comercial actual i de futur als sectors professionals” del COACB són autònomes. Així mateix, un 87% té entre 40 i 65 anys i un 85% té més de 20 anys d'experiència professional.

A les conclusions d'aquest estudi se sumen entitats del sector com ara Gremis de Catalunya (Consell de Gremis de Catalunya) i Comertia que també veuen en perill el model de comerç català i sol·liciten mesures urgents per part de l'Administració.

El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, que també ha presentat diversos estudis en aquesta línia i està treballant amb la Confederació Espanyola de Comerç, evidencia una clara incidència en sectors com el de Ferreteria o el del Calçat on destaca el tancament de 9.000 sabateries l'any passat a causa dels marketplaces. El Consell de Gremis és una federació d'entitats de representació empresarial i sectorial creada l'any 1980 per a la defensa, la representació i el foment dels interessos generals dels sectors del comerç, dels serveis i turisme.

Per la seva banda, Comertia és l'associació catalana de l'empresa familiar del retail, una entitat que agrupa empreses del retail amb marca reconeguda al sector, constituïda amb l'objectiu de crear sinergies per millorar la productivitat i la competitivitat.

El COACB és l'entitat que agrupa milers d'agents comercials col·legiats i col·legiades. Les seves funcions principals són protegir i representar la professió i els interessos dels col·legiats/des, adequar la professió a les necessitats de la societat i estar present en la creació de la normativa que afecti l'entorn comercial actual.


→ Veure l'estudi complet aquí